Bigården på Berga

Bigården som är belägen på Berga naturbruksgymnasiums mark är en trevlig mötesplats för föreningsmedlemmarna

Kartlänk till bigården
Föreningens biredskapsbod

Föreningens bikupor

I föreningens bipaviljong finns plats för tre bisamhällen.