Länkar

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

www.biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbunds Stockholmsdistrikt

http://biodlarna.se/website1/1.0.1.0/329/1/

 

 

 

www.apimondia.com/en

Apimondia är en internationell biodlarorganisation

www.biodlingsforetagarna.se

Biodlingsföretagarna är en branchförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling.

www.alltombiodling.se

En trevlig hemsida med information om biodling