Kallelse till extra årsmöte

Välkommen till vår webbsida

INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Lördag 16 dec 10.00

Plats: Berga Naturbruksgymnasium (vi sätter upp skyltar så att det ska vara lätt att hitta rätt lokal)

På årsmötet i tisdags biföll medlemmarna styrelseförslaget om sammanslagning mellan föreningarna Södertörns Drottningodlingsklubb och Sotholms Härads Biodlarförening. För att sammanslagningen ska kunna bli verklighet krävs det, enligt stadgarna, att omröstning sker vid två tillfällen och därför sammankallar vi nu till ett extra årsmöte. Södertörns drottningodlarklubb hade årsmöte igår och även i den föreningen röstade medlemmarna för en sammanslagning.

Båda föreningarna kommer att ha det extra årsmötet samtidigt på samma plats och om båda föreningarna åter röstar för en sammanslagning går föreningarnas stämmor ihop och genast bildar den “nya gemensamma föreningen”.

Det är på detta möte vi troligtvis kommer att dra upp riktlinjerna för hur den nya föreningen ska se ut. Där kommer namn på föreningen och en ny styrelse att väljas. Välkommen!


Hälsningar Styrelsen i Sotholms Härads Biodlarförening