Bisvärm

Har du fått en bisvärm i din trädgård? Kontakta oss i Sotholms Härads Biodlarförening så ska vi försöka hjälpa dig. Alternativt kan du kontakta bitillsynsmannen i området där du bor.